معرفی برخی محصولات ما

تولید انواع دستگاه زغال ساز اکسترودر در کوره سازان پاسارگاد

تولید انواع دستگاه تولید زغال با زغال مرغوب، بدون شکستگی

خرید انواع کوره صنعتی زغال جداره ای، کبابی، لیمو و…