کوره های همرفتی

دستگاه تولید زغال همرفتی  همانند کوره های جداره ای برای اولین بار در کشور رونمایی شدند.
محصول جدید و منحصر به فردی که باز هم حاصل ایده پردازی های کوره سازان پاسارگاد میباشد کوره های تولید زغال همرفتی است. این محصول با تست ۱۰۰% و کاملا با اطمینان وارد بازار گردیده است.

ادامه مطلب …