کوره زغال ۶ جداره ی چند منظوره

کوره های ۶ جداره ای کوره سازان پاسارگاد
یکی دیگر از سری دستگاه زغال ساز شرکت کوره سازان پاسارگاد، کوره های دوجداره ای است.

ادامه مطلب …